ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 102
อ.632/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.633/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.639/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.640/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.641/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
ม.2/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1283/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1570/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1944/59
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1963/59
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 2
ข.3/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.210/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.211/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.212/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.217/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.218/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.227/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.248/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.250/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.251/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.252/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.253/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.254/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.267/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.268/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.269/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.272/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.273/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2833/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3117/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3196/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3198/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3199/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3200/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3243/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3244/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3293/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3332/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.68/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.164/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.172/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.173/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.174/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.175/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.203/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.204/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.205/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.206/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.207/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.228/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.237/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.238/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.239/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.240/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.241/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.358/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.359/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.360/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.361/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.362/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.112/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.119/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.52/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.53/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.58/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.59/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.63/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.64/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.65/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.70/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.71/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.84/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
รค.1/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1369/59
แก้คดี/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1521/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.301/60
นัดไต่สวนคำฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.351/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.365/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.382/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.391/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.411/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.419/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.430/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.47/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.15/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.22/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.239/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2648/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.28/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.29/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2994/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.399/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.5/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.72/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.298/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.41/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.433/59
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.518/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1929/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.167/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3327/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ