ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

37

       เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีได้จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีนางสาวเบญจมาศ กองทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เป็นประธาน ณ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
พ.376/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.8/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1111/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1810/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.