ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

       เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพิมุข เพชรชัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธี มีผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดวิเชียรบุรี  เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
อ.1353/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.837/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1221/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1255/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1300/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1302/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1708/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.495/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.656/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.810/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1086/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1087/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1541/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.212/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.996/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1260/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 3
ขจ.5/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)