ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

55

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางสาวเบญจมาศ กองทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดวิเชียรบุรี มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ที่นอนสำหรับเด็ก ผ้าอ้อม สบู่ แชมพู ยาสีฟัน เป็นต้น แก่ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งมีจำนวน ๒๖๐ คน มีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ๕ คน และมีเด็กติดผู้ต้องขัง เพศชายอายุ ๕ เดือน ๑ คน ณ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 41
ผบ.2187/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ.2522/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2523/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2524/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2525/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2526/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2527/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2528/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2529/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2530/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2531/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2532/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2533/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2534/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2535/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2536/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2579/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2603/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2604/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2605/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2606/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2607/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2616/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2617/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2631/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2632/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2636/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2642/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
ผบ.2643/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
พ.406/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
พ.407/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
พ.409/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
พ.47/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 08:30
อ.1887/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.1893/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.1894/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.1895/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.1896/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.637/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.683/61
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.718/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00