ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
อ.795/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.112/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1255/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.131/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.430/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
ผบ.431/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
ผบ.432/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
ผบ.433/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
ผบ.434/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
ผบ.435/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
ผบ.436/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
ผบ.437/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
ผบ.438/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
ผบ.439/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
ผบ.440/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
ผบ.441/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2น
รค.3/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.39/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.708/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2694/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2696/59
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 6
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.281/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.605/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1343/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.608/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.633/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ