ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
อ.1127/61
เบิกชี้
เวลา 9.00 น.
อ.1128/61
เบิกชี้
เวลา 9.00 น.
อ.1129/61
เบิกชี้
เวลา 9.00 น.
อ.325/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.372/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
อ.84/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.