ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

35

         เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน โดยร่วมกับหน่วยงานทางปกครองที่ได้จัดทำโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และได้ทราบถึงสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายของตนเองและผู้อื่น ณ โรงเรียนบ้านวังท่าดี หมู่ที่ 5 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 23
ผบ.2855/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.2885/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ.3179/60
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.3296/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3297/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3358/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3378/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3379/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3418/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3419/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3420/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3421/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3422/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3423/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3444/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.3445/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 16.30 น.
ผบ.643/58
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
เวลา 9.00 น.
พ.94/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 11
พ.95/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 11
อ.1414/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 10
อ.1671/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1765/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.637/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 10