ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

48

       เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน โดยมีนายพิมุข เพชรชัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เป็นประธานและบรรยายพิเศษ มีนายกิตติ  สกลศิลป์ ผู้พิพากษา และนางสาวชลลดา เอี่ยมสวรรค์ นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่ ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ในการปล่อยชั่วคราว ภาระผูกพันตามสัญญาประกันและการบังคับคดีผู้ประกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
อ.1412/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1413/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1414/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1415/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1416/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1417/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1418/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1419/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1420/60
เบิกชี้
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)