ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีโดย นายพิมุข เพชรชัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ พุทธอุทยาน เพชบุระ พิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ