ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

?ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว?

?ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว?
                เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายพิมุข เพชรชัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา โดยมีผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี