ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีจัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีจัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
           เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีได้จัดกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนายพิมุข เพชรชัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากว่าที่ร้อยตรีประจวบ เจนชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมคณะ เป็นผู้ฝึกสอน