ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ตรวจราชการ

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ตรวจราชการ
         เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖  พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ นิเทศงาน การพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง และตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี โดยมีนายพิมุข เพชรชัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดวิเชียรบุรี