ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
         เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายพิมุข  เพชรชัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่ออาณาประชาราษฎร์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดประชานิมิต อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์