ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
        เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายพิมุข เพชรชัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เป็นประธาน โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการระหว่างหน่วยงาน และเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์