ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดวิเชียรบุรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เอกสารแนบ