ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

สถานการณ์สมมุติ แผนเผชิญเหตุคนร้ายหลบหนี

สถานการณ์สมมุติ แผนเผชิญเหตุคนร้ายหลบหนี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวเบญจมาศ กองทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล เข้าร่วมประชุม สถานการณ์สมมุติ แผนเผชิญเหตุป้องกันและระงับเหตุร้าย กรณีผู้ต้องหา/จำเลยหลบหนีจากการควบคุมหรือจับตัวประกันเพื่อหลบหนี ของสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์