ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี (Wichianburi Provincial Court) โทรศัพท์ 056-029770-5 โทรสาร 056-029778 อีเมล์ wcbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขังหญิง

ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขังหญิง
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางสาวเบญจมาศ กองทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดวิเชียรบุรี มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ที่นอนสำหรับเด็ก ผ้าอ้อม สบู่ แชมพู ยาสีฟัน เป็นต้น แก่ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งมีจำนวน ๒๖๐ คน มีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ๕ คน และมีเด็กติดผู้ต้องขัง เพศชายอายุ ๕ เดือน ๑ คน ณ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์